С К Р Ъ Б Н А В Е С Т

 


С дълбока скръб и преклонение Ви съобщаваме, че на 11.06.2022 год. ни напусна нашия ръководител, колега и приятел

КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ

След тежко боледуване ни напусна изключителният ръководител, синдикалист, достоен човек и верен приятел.

Човекът, който отдаде живота си в служба на синдикализма и корабоплаването.

Поклон през светлата му памет!


Управителен /Синдикален съвет/ на Моряшки синдикат
ПОКАНА 

Синдикалният съвет на Моряшки синдикат на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21.1 от Устава си свиква Редовно отчетно-изборно делегатско събрание от 14 часа на 14 – 15 април 2022 г. в конферентна зала на хотел “Естрея”, к.к. „Св. св. Константин и Елена“ при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчетен доклад за дейността на Моряшки синдикат за периода 01.04.2017 г.- 31.03.2022 г.
2. Отчетен доклад на Финансово-ревизионната комисия.
3. Определяне базисните заплати на щатния изборен персонал.
4. Избор на Председател на Моряшки синдикат. Избор на Зам. председател на Моряшки синдикат. Определяне състав на Синдикалния съвет. Избор на Финансово – ревизионна комисия и на делегати на IX-ти Конгрес на КНСБ.

Регистрацията на делегатите се осъществява на
14 април 2022 г.
От 05 април до 12 април – получаване на материали, делегатски карти и пълномощни в стая № 6 на ул. “Панагюрище” 17.

За подробности Виж в Раздел Документи на http://www.ssbvarna.org


П О К А Н А 

Синдикалният съвет на Моряшки синдикат на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21.1 от Устава си свиква Редовно отчетно-изборно делегатско събрание от 14 часа на 20 – 21 април 2017 г. в конферентна зала на хотел “Естрея”, к.к. „Св. св. Константин и Елена“ при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчетен доклад за дейността на Моряшки синдикат за периода 01.04.2015 г.- 31.03.2017 г.
2. Отчетен доклад на Финансово-ревизионната комисия.
3. Определяне базисните заплати на щатния изборен персонал.
4. Избор на Председател на Моряшки синдикат. Определяне състав на Синдикалния съвет и Подгласници на Синдикален съвет. Избор на Финансово – ревизионна комисия и на делегати на VIII-ми Конгрес на КНСБ.

Регистрацията на делегатите се осъществява на
20 април 2017 г.
От 10 април до 18 април – получаване на материали, делегатски карти и пълномощни в стая № 6 на ул. “Панагюрище” 17.

За подробности Виж в Раздел Документи на www.ssbvarna.orgСледваща