МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МОРЯКА 

Инициативен комитет за честване на Международния ден
на моряка - 25 юни организира

Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците, под наслов „Диря в морето”

Цели
Конкурсът цели да се отразяват по художествен начин радостите и тегобите на моряшката професия, отсъствието и завръщането, ярките и колоритни индивидуалности на морските хора. Моряците да бъдат показвани в тяхната естествена среда – на кораба, на брега, вкъщи, сред морската стихия или по време на кратките паузи от тихо море и безветрие.

Раздели
1. Литературни творби
Проза
Поезия
2. Изобразително изкуство – живопис и графика

Условия за участие
В конкурса могат да участват лица, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения.
Участниците могат да изпращат по една творба в различните раздели.

Изисквания:
1. Литературните творби не трябва да бъдат публикувани или достъпни в интернет.
2. В раздела „Изобразително изкуство” се приемат произведения в жанровете живопис и графика. Не се изисква определен размер на творбите. Препоръчително е картините да бъдат рамкирани. Приемат се оригинали, не копия.

Оценяване:
1. Оценяването се осъществява от тричленно жури, съставено от изявени литературни творци и художници.
2. Резултатите от конкурса се оповестяват в медиите, а отличените творци са своевременно уведомявани.
3. Връчването на отличията става публично.
4. Отличените литературни творби се публикуват на сайта на Моряшки синдикат www.ssbvarna.org
5. Картините се представят на изложба.


Награди
Всеки раздел - проза, поезия, живопис и графика, включва следните награди:
1. Първа награда.
2. Втора награда.
3. Трета награда.
4. Поощрителни награди.

Придружаваща информация
Литературните творби се изпращат на имейл ssbvarna@gmail.com,
а картините се приемат на адрес: 9000 Варна, ул. Панагюрище 17, Моряшки синдикат.
Срокът за изпращане и приемане на творбите е до 31 май 2013г.
Всяка творба задължително се придружава от следната информация:
- трите имена на автора/ художника;
- професия и длъжност;
- личен телефон, имейл или адрес за връзкa;

Допълнителна информация на телефони: 052 683 560;

XV - то ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ 

На 5-6 април 2012 г. в к.к. „Св. св. Константин и Елена” се проведе 15-тото редовно отчетно-изборно делегатско събрание на Моряшкия синдикат във Варна – основен член на КНСБ.

В своето слово председателят на синдиката Красимир Вълчев изтъкна, че през отчетния период Моряшкият синдикат е изпълнявал успешно своята най-отговорна функция – защитата на трудовите и социални права и придобивки на моряците в българското параходство. Той подчерта, че договореният и влязъл в сила през юли 2010 г. колективен трудов договор на моряците от ПБМФ е променил системата на заплащане. Новата система на заплащане включва санкционираща и бонусна част. В момента средният месечен доход на рулевия, ако точно шест месеца в годината работи, е от 1370 до 1595 лв. в зависимост от стажа с включени отпуски и почивки за шест месеца в рамките на годината. Друга промяна в КТД, е че се е увеличило възнаграждението, което морякът получава регулярно през цялата година за сметка на това на кораба. Това дава възможност за по добро и равномерно финансиране на семейния или личния бюджет и е гаранция, че компанията няма интерес да увеличава отпуската или предстоя на брега прекалено дълго. Изплатени са еднократни помощи на всеки от плавсъстава за зъболечение и са отпуснати еднократни помощи на всички, които са били в болнични повече от 30/15 дни.

За ръководството на Моряшкия синдикат най-важното в периода на тежка икономическа криза е било да не допусне съществено намаляване на възнагражденията на моряците в сравнение с другите шипингови компании, които оперират на нашия пазар на труда. От първи октомври 2011 г. са бяха увеличени работните заплати на плавсъстава с 15 процента средно.

В параходството се реализира мащабна инвестиционна програма за обновяване на флота. Досега са получени четири лейкъри и четири тридесет и осем хиляди тонни кораба за насипни товари. Закупен е на старо един двадесет и пет хиляди тонен кораб в много добро техническо състояние. През 2015 година средната възраст на корабите на Параходството трябва да падне под десет години. Извършените и договорени инвестиции от близо половин милиард за пет години от приватизацията на ПБМФ допринасят за финализиране на преструктурирането и за стабилизиране на работните места в плавсъстава и за разкриване на възможности за назначаване на нови моряци.

Продължава традицията всички кораби под удобен флаг да са покрити от КТД на синдиката, одобрен от ITF, известен като Bulgarian CBA approved ITF. Това гарантира, че се спазват и ще се спазват минималните норми и условията на наемане, определени в ITF TCC Uniform collective agreement. Спазването на правилата и нормите на ITF и ETF, превърнаха Моряшкия синдикат в уважаван и желан партньор на Европейската и Международната транспортна федерация. Получават се покани за участие във всички мероприятия организирани от двете най-авторитетни международни синдикални организации.

През отчетния период е преследвано положителното решение на проблемите и жалбите на хората на наемния труд с всички законни средства, включително и чрез съда и то успешно. По-голямата част от проблемите са уреждани в рамките на Параходството между синдиката и ръководството на дружеството.

Политиката на ръководството на синдиката е била да обхване всички моряци. В момента синдикализацията на моряците е 85 процента, а синдикалната плътност в Параходството – над 75 процента – една от най-високите в страна.

За председател на Моряшкия синдикат бе преизбран Красимир Вълчев. В заключение той каза: „Много важно е сега, когато сме на път да обединим всички моряци работещи в Параходството, да търсим начини да привлечем за членство моряците работещи в чуждите компании. Нека не забравяме, че с пъти повече са моряците, работещи при други корабособственици. Засега това е една от слабостите ни. Още не сме намерили как да мотивираме членството на моряци при други корабособственици, но продължаваме да търсим най-добрите решения в тази посока.

Единство, консолидация, солидарност и координация в действията на синдикатите в транспорта ще позволи приемането на още по-добри и ефективни отраслови и браншови колективни трудови договори и по-добра защита на общите интереси”.Предишна