П О К А Н А 

Синдикалният съвет на Моряшки синдикат на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21.1 от Устава си свиква Редовно отчетно-изборно делегатско събрание от 14 часа на 20 – 21 април 2017 г. в конферентна зала на хотел “Естрея”, к.к. „Св. св. Константин и Елена“ при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчетен доклад за дейността на Моряшки синдикат за периода 01.04.2015 г.- 31.03.2017 г.
2. Отчетен доклад на Финансово-ревизионната комисия.
3. Определяне базисните заплати на щатния изборен персонал.
4. Избор на Председател на Моряшки синдикат. Определяне състав на Синдикалния съвет и Подгласници на Синдикален съвет. Избор на Финансово – ревизионна комисия и на делегати на VIII-ми Конгрес на КНСБ.

Регистрацията на делегатите се осъществява на
20 април 2017 г.
От 10 април до 18 април – получаване на материали, делегатски карти и пълномощни в стая № 6 на ул. “Панагюрище” 17.

За подробности Виж в Раздел Документи на www.ssbvarna.org


ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ

 

На 21.05.2015 г./ 22.05.2015 г. в хотел "Естрея Палас" /к.к. "Св.Св. Константин § Елена"/ се проведе Отчетно - изборно делегатско събрание на Моряшки синдикат – гр. Варна.
Събранието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на Моряшки синдикат за периода 01.03.2012 г.- 01.04.2015г.
2. Доклад на Финансово-ревизионната комисия
3. Определяне базисните заплати на щатния изборен персонал
4. Избор на Зам. председател, Попълване състав на Синдикален съвет и Подгласници на Синдикален съвет.

За Зам. председател на Моряшки синдикат бе преизбран Павел Бориславов Брайнов, Станислав Живков Трепечов - секретар на СО "БМФ ПОРТ БУРГАС" бе избран за член на Синдикалния съвет на Моряшки синдикат, а к.п.д. Тодор Милев Милев бе избран за подгласник на Синдикалния съвет на Моряшки синдикат.
BLACK SEA MEETING 
НА 8 И 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ITF ОТ РЕГИОНА НА ЧЕРНО МОРЕ.


Следваща