ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ

 

На 21.05.2015 г./ 22.05.2015 г. в хотел "Естрея Палас" /к.к. "Св.Св. Константин § Елена"/ се проведе Отчетно - изборно делегатско събрание на Моряшки синдикат – гр. Варна.
Събранието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на Моряшки синдикат за периода 01.03.2012 г.- 01.04.2015г.
2. Доклад на Финансово-ревизионната комисия
3. Определяне базисните заплати на щатния изборен персонал
4. Избор на Зам. председател, Попълване състав на Синдикален съвет и Подгласници на Синдикален съвет.

За Зам. председател на Моряшки синдикат бе преизбран Павел Бориславов Брайнов, Станислав Живков Трепечов - секретар на СО "БМФ ПОРТ БУРГАС" бе избран за член на Синдикалния съвет на Моряшки синдикат, а к.п.д. Тодор Милев Милев бе избран за подгласник на Синдикалния съвет на Моряшки синдикат.
BLACK SEA MEETING 
НА 8 И 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ITF ОТ РЕГИОНА НА ЧЕРНО МОРЕ.

43-ти конгрес на ITF 
ОТ 10 ДО 16 АВГУСТ 2014 ГОДИНА В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 43-ТИЯ КОНГРЕС НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТРАНСПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ /ITF/.Предишна Следваща