Структура 
Моряшки синдикат се състои от секции и организации, изградени по месторабота на професионален или производствен признак. Като секции в Моряшки синдикат могат да участват самостоятелни моряшки сдружения или други създадени на база тесни и специфични професионални интереси.

Органи на Моряшки синдикат са:

ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ /ОБЩО СЪБРАНИЕ/

СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Красимир Христов Вълчев

ФИНАНСОВО - РЕВИЗИОННА КОМИСИЯСъстав на СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/:


Председател

Красимир Вълчев е роден на 21 септември 1959 година в гр. Варна. Завършил е ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" специалност "Корабоводене" през 1982 година. През 1987 г. завършва ИПП специалност "Социология на труда". Председател е на Моряшки синдикат от 1993 година. Участва в секторен социален диалог по морски транспорт в Европейския съюз от делегацията на ETF. Участва в ръководството на КНСБ, в подотрасловия съвет по воден транспорт към Министерството на транспорта. През 2006 година е делегат на 6-ти конгрес на ITF в Дърбан - Южна Африкa.


Зам. председател

Павел Брайнов е роден на 4 юли 1965 година в гр. Варна. Завършил е ВСУ "Черноризец храбър" през 2005 г.специалност "Управление на фирмената сигурност", а през 2009 г. магистратура по "Защита на националната сигурност", специалност "Митническо разследване и разузнаване. В Параходство "БМФ" ЕАД работи от 1990 година като радист в Радиопредавателен център. От 1991 г. до 1994 г. е Заместник председател на Моряшки синдикат. След това продължава да работи в Параходство БМФ ЕАД като радист и след това като старши камериер - домакин. От 2005 година е избран за Заместник председател на Моряшки синдикат.

Членове на синдикалния съвет


1. Живко Генчев Петков

2. Иван Петров Керемедчиев

3. Мартин Илков Иванов

4. Николинка Георгиева Николова - Боева

5. Петър Димитров Ташев

6. Станислав Живков Трепечов

7. Стоян Василев Ангелов

8. Тихомир Иванов Тодоров

9. Явор Михайлов Стаменов

Подгласници на синдикалния съвет

1. Александър Владимиров Христов

2. Димитър Атанасов Близнаков

3. Тодор Милев Милев


Състав на ФИНАНСОВО - РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ:

Председател

Юлия Кирилова Димитрова

Членове

1. Георги Филков Георгиев

2. Драганка Маринова Маркова

3. Койчо Кръстев Коев

4. Стоян Петров Стоянов