Структура 
Моряшки синдикат се състои от секции и организации, изградени по месторабота на професионален или производствен признак. Като секции в Моряшки синдикат могат да участват самостоятелни моряшки сдружения или други създадени на база тесни и специфични професионални интереси.

Органи на Моряшки синдикат са:

ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ /ОБЩО СЪБРАНИЕ/

СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Павел Бориславов Брайнов - Чавеев


ФИНАНСОВО - РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ


Състав на СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/:


Председател

Павел Брайнов е роден на 4 юли 1965 година в гр. Варна. Завършил е ВСУ "Черноризец храбър" през 2005 г.специалност "Управление на фирмената сигурност", а през 2009 г. магистратура по "Защита на националната сигурност", специалност "Митническо разследване и разузнаване. В Параходство "БМФ" ЕАД работи от 1990 година като радист в Радиопредавателен център. От 1991 г. до 1994 г. е Заместник председател на Моряшки синдикат. След това продължава да работи в Параходство БМФ ЕАД като радист и след това като старши камериер - домакин. От 2005 година е избран за Заместник председател на Моряшки синдикат. На 31.03.2023 година е избран за Председател на Моряшки синдикат.

Заместник председател

к.д.п. Мартин Илков Иванов е роден на 18 септември 1976 година в гр. Варна. През 2002 година завършва ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" със специалност "Корабоводене". Същата година постъпва в Параходство БМФ АД като стажант-помощник капитан. През 2004 година е назначен като трети помощник капитан. В последствие става втори помощник капитан, старши помощник капитан и през 2013 година защитава степен капитан далечно плаване. Като капитан пътува на различни кораби. На контейнеровоза "Варна" е бил от стажант-помощник капитан до старши помощник капитан. Бил е капитан на стария кораб "Миджур". Първи капитан е на м/к "Богдан", който приема от корабостроителницата в Китай през септември 2021 година. Последния кораб, от който слиза на 2 март тази година е м/к "Перелик". На 31.03.2023 година е избран за Заместник председател на Моряшки синдикат.

Членове на синдикалния съвет

1. Александър Владимиров Христов

2. Живко Генчев Петков

3. Иван Петров Керемедчиев

4. Иван Христов Тодоров

5. Николинка Георгиева Николова - Боева

6. Станислав Живков Трепечов

7. Стоян Василев Ангелов

8. Тихомир Иванов Тодоров

9. Явор Михайлов Стаменов


Състав на ФИНАНСОВО - РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ:

Председател

Юлия Кирилова Димитрова

Членове

1. Георги Филков Георгиев

2. Драганка Маринова Маркова

3. Койчо Кръстев Коев

4. Стоян Петров Стоянов